Pomiary elektryczne oraz przeglądy i kontrole okresowe instalacji elektrycznych i odgromowych budynków.

Przeglądy instalacji elektrycznych i odgromowych, nadzory, dozór, badania, kontrole okresowe instalacji elektrycznych i odgromowych, (przegląd – kontrole półroczne, roczne, pięcioletnie na podstawie art. 62 Prawa Budowlanego), ocena stanu technicznego instalacji elektrycznej i odgromowej.

Dzięki zastosowaniu najnowszych urządzeń pomiarowych jesteśmy w stanie dokonać bezbłędnych pomiarów na Państwa inwestycji.

Posiadane uprawnienia instalatorów oraz szczegółowe sporządzenie dokumentacji technicznej sprawią, że bardzo szybko przejdą Państwo przez wszelkiego rodzaju akceptacje ze strony odpowiednich urzędów.

Zalety naszych pomiarów:
– najwyższa jakość sprzętu
– szczegółowe tworzenie dokumentacji technicznej
– certyfikowani pomiarowcy
– audyt instalacji i ocena wykonanych robót
– doradztwo w przypadku błędów w pomiarach