W zakresie naszych usług realizujemy:

  • budowę i przebudowę oświetlenia liniowego
  • montaż słupów oświetleniowych
  • serwis oświetlenia drogowego
  • montaż i wymianę opraw świetlnych
  • instalację ozdób świątecznych i reklam na słupach oświetleniowych
  • montaż oświetlenia na elewacjach budynków
  • kompleksowa realizacja instalacji świetlnych
  • pomiary i dokumentacja powykonawcza

Przykładowe realizacje: