Instalacje teletechniczne to instalacje niskich prądów. Instalacje te zapewniają użytkownikowi bezpieczeństwo i poprawiają standard budynku. Często powoduje to znaczne podniesienie wartości ukończonej inwestycji, wpływa na obniżenie kosztów ubezpieczeń, a przede wszystkim podnosi jej standard.

W ramach instalacji teletechnicznych oferujemy:
– instalacje systemów sygnalizacji pożaru
– instalacje dźwiękowych systemów ostrzegawczych
– instalacje sieci strukturalnej (LAN)
– instalacje telefoniczne
– instalacje domofonowe i wideodomofonowe
– instalacje telewizji dozorowej (CCTV)
– instalacje systemów audio-wizualnych
– instalacje antenowe w budynkach jedno i wielorodzinnych